Avukat Şirin Yılmaz

Aileye ilişkin konularla ilgilenir

  • Miras Sözleşmeleri İle Vasiyetname Hazırlanması
  • Tenkis- Tanıma Davaları,
  • Miras Sebebiyle İstihkak Davaları
  • Mirasta Denkleştirme Davaları
  • Boşanma, Maddi Ve Manevi Tazminat Davaları
  • Nafaka, Vesayet Ve Velayet Davaları

 

"ile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsam alanı"

- 0531 021 68 68
İstanbul Law 2023
Tasarım Ankara Hosting