Boşanma Davası

Avukat Şirin Yılmaz

Boşanma Davası

Anlaşmalı Boşanma Davası ve Anlaşmalı Boşanma Süreci

Boşanma, kanuna uygun bir şekilde kurulan evlenmede eşlerin kanunda yazılı sebeplere dayanarak bir mahkeme kararıyla evlendirmeyi sonlandırmasıdır. Kanunda boşanmanın genel ve özel sebepleri olmakla birlikte anlaşmalı boşanma türü genel sebeplerin alt başlıklarından biridir . Bu yazımızda anlaşmalı boşanma davası ve anlaşmalı boşanma protokolüne ilişkin en sık sorulan sorulara cevap vermeye çalıştık. Boşanma avukatı olarak verdiğimiz tüm hizmetlere ve bu konudaki diğer yazılarımıza ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı Boşanma avukatı ve Aile Hukuku sayfamıza ulaşmak için tıklayınız

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

Anlaşmalı boşanma davası boşanmak isteyen tarafların kendi aralarında nafaka mal paylaşımı çocuğun velayeti gibi önemli hususlarda anlaşarak bunu bir protokol çerçevesinde düzenledikleri ve mahkemeye başvurdukları bir dava türüdür.
Anlaşmalı boşanma medeni kanun madde 166 f.3 de hüküm altına alınmıştır. Buna göre:
‘’Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur. Bu halde tarafların ikrarlarının hakimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.’’

Anlaşmalı Boşanma Davasının Şartları Nelerdir

Anlaşmalı boşanma davasının temel bazı şartları bulunmakta bu şartların tamamının gerçekleşmesi halinde anlaşmalı boşanma işlemi gerçekleşebilmektedir. Bu şartlar:
 
  • Evliliğin En Az Bir Yıldır Sürmüş Olması
  • Tarafların Mahkemeye Anlaşmalı Boşanma İçin Başvurmuş Olması
  • Tarafların Mahkeme Huzurunda Boşanma İradesini Açıklamış Olmasıdır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir?

Anlaşmalı boşanma protokolü, boşanmak isteyen tarafların mahkemeye başvururken evliliğin sona ermesinin sonuçlarıyla bağlantılı olarak anlaştığı bazı temel hususları bir protokol çerçevesinde düzenledikleri ve karşılıklı olarak imzaladıkları anlaşmadır. Bu protokol anlaşmalı boşanma dilekçesinin eki konumunda olup hakim tarafından incelenerek, kanuna aykırı hükümler olmadığı sürece bu doğrultuda tarafların boşanmasına karar verilecektir. Hakimin protokole gerektiği takdirde tarafların ve varsa çocukların menfaatini dikkate alarak müdahale hakkı da bulunmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolüne Neler Yazılmalıdır?

Anlaşmalı boşanma protokolünde özetle: çocuğun velayeti, çocuğa ödenecek iştirak nafakası eşe ödenecek yoksulluk nafakası, çocukla kişisel ilişkinin kurulacağı saatler evlilik birliği içerisinde edinilen taşınmazların paylaşımı, ev eşyalarının paylaşımı, diğer araç vb. her türlü taşınırların paylaşımı gibi hususlar bulunmaktadır. Yine taraflarca kanuna aykırı olmamak kaydıyla örneğin ev kirasını kimin ödeyeceği, satın alınan varsa taşınmaz kredili alındıysa kredi borcunu kimin ödeyeceği gibi başkaca gerekli birtakım özel hususlar protokole eklenebilmektedir. Bu hususlar tarafların talep ve ihtiyaçlarına göre değişmektedir
 
Yukarıda sayılan Bu hususlar taraflar açısından birçok sonuçlara neden olduğundan ileride herhangi bir sorun yaşamamak ve telafisi imkansız zararların ortaya çıkmaması adına protokolün ve dava sürecinin uzman bir boşanma avukatı yardımıyla gerçekleşmesi tarafların menfaatine olacaktır. Protokole yazılacak hususlar tarafların talep ve ihtiyaçlarına göre de değiştiğinden, özellikle internet ortamında boşanma protokolü olarak indirilen birtakım hazır dökümanların pek çoğu hatalı olup bu kapsamda boşanmak isteyen tarafların kullandıkları bu tip hazır ve hatalı metinler pek çok soruna neden olabilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davasına Taraflar Katılmak Zorunda Mıdır?

Anlaşmalı boşanma davasının çekişmeli davaya göre en büyük farklı tarafların mahkeme huzurunda boşanma iradelerini açıklamasıdır. Taraflar kendilerini avukatla temsil etseler de bizzat bu duruşmaya katılmaları gerekmekte olup aksi takdirde boşanma gerçekleşmeyecektir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanmaktadır?

Anlaşmalı boşanma davasında süreç çekişmeli boşanma türüne göre çok daha hızlı olarak sonuçlanmaktadır. Bunun için bir zaman vermek çok doğru olmasa da davanın açıldığı yerdeki mahkemenin yoğunluğuna göre değişebilmektedir. İstanbul gibi mahkemelerin çok yoğun olduğu şehirlerde ortalama 1 ay içerisinde boşanma işleminin sonuçlandığını söyleyebiliriz. Küçük şehirlerde ise bu süreç daha da kısadır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Kaç Celsede Sonuçlanmaktadır?

Genelde hazırlanan boşanma protokolünde herhangi bir sorun olmadığı takdirde ve taraflar duruşmada hazır olduğu takdirde bu davalar tek celsede sonuçlanmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Avukat Tutma Zorunluluğu Var mıdır?

Tarafların anlaşmalı boşanma davasında avukat tutma zorunluluğu bulunmamakla birlikte yukarıda saydığımız hususlar teknik bir takım prosedürler içerdiğinden ve yine yukarıda belirtmiş olduğumuz gibi boşanma protokolünün mali ve diğer sonuçlarının taraflar açısından ileride herhangi bir sorun doğurmaması adına boşanma alanında uzman bir avukata başvurmaları gereklidir.
 
Özellikle yine yukarıda da değindiğimiz gibi internet ortamında hazır doküman olarak indirilen pek çok anlaşmalı boşanma protokolü ve anlaşmalı boşanma dilekçesi hatalı olduğundan pek çok sorun ortaya çıkabilmektedir. Yine genelde adliye yakınlarında bulunan herhangi bir vasfı bulunmayan kendini ‘’arzuhalci’’, ‘’dilekçeci’’ gibi tanıtan bir takım art niyetli kişilerce hazırlanan dilekçe ve protokoller de tarafların aleyhine olabilmekte ve ortaya çıkabilecek sorunlarda bu kişilerin herhangi bir yükümlülüğü doğmadığından, zarar gören kişiler karşılarında herhangi bir muhatap bulamamaktadırlar. Oysa bir avukat tarafından yapılan işlerde ise avukatın özen yükümlülüğüne uygun davranması gerekmekte ve avukatın hukuki hatta cezai sorumluluğu bulunmaktadır. Bu sebeple bu tip hukuki işlerin avukat yardımıyla yürütülmesi taraflar için en sorunsuz yoldur.

Anlaşmalı Boşanma Davasına Hangi Mahkemeler Bakmakla Görevlidir?

Anlaşmalı boşanma davalarına aile mahkemeleri bakmakla görevli olup aile mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde asliye hukuk mahkemeleri görevlidir.

"Anlaşmalı Boşanma Davası ve Anlaşmalı Boşanma Süreci"

- 0531 021 68 68
İstanbul Law 2023
Tasarım Ankara Hosting